aboutimg

RongSheng Refractory có đội ngũ sản xuất xuất sắc, đội nghiên cứu khoa học, đội tiếp thị, đội thương mại điện tử xuyên biên giới, đội xây dựng lò nung, đội dịch vụ sau bán hàng và nhiều người khác, với phương châm "không có cá nhân hoàn hảo, chỉ có một đội hoàn hảo" đội ngũ nhân viên. Với sự hợp tác chặt chẽ của nhiều trường cao đẳng, đại học, mô hình triển lãm nghiên cứu và triển lãm được kết nối trong phát triển chuỗi công nghiệp, phát huy lợi thế của nó, đồng thời hình thành một hệ thống tích hợp nghiên cứu phát triển và sản xuất tiên tiến mạnh mẽ. lợi thế toàn diện được thể hiện trong quá trình hoạt động.